Trainer: Julie en Pamela

JULIE BOCKEN

Is sinds 2000 werkzaam in de zorg voor jongeren en adolescenten met een LVB. In eerste instantie in de directe zorg als groepsleider binnen OBC Gastenhof (Koraal) op klinische behandelgroepen en na het afronden van de opleiding Orthopedagogiek hier gestart als gedragswetenschapper. In deze functie heeft zij zich toegelegd op de verschillende aspecten van de klinische (crisiszorg) en ambulante (ambulante thuisbehandeling, Ambulante Spoed Hulp en Families First) behandeling. Sinds 2017 is Julie als regiebehandelaar betrokken bij het behandelprogramma voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel met LVB/GGZ van Koraal. Naast de inhoudelijke behandeling van de klinische en ambulante cliënten binnen het behandelprogramma, houdt zij zich bezig met beleidsontwikkeling en interne en externe scholing op het gebied van slachtofferschap mensenhandel.

julie bocken

PAMELA STORMS

Is sinds 2000 werkzaam binnen de jeugdzorg. In 2000 startte ze haar loopbaan binnen de crisisgroep van het huidige Xonar. In 2001 maakte ze de overstap naar OBC Gastenhof binnen stichting Sint Anna (huidige Koraal). Na haar managementopleiding werkt ze sinds 2007 als teammanager binnen dit OBC op verschillende locaties. Vanaf 2017 is zij betrokken bij het project mensenhandel binnen Koraal en volgde ze de post HBO bestrijding mensenhandel aan de CHE. Momenteel is zij als teammanager verbonden aan Yip! (behandelprogramma (vermoedelijke) slachtoffers mensenhandel met LVB en/of GGZ problematiek). Naast het aansturen van de behandelteams houdt zij zich bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van slachtoffers mensenhandel en geeft ze scholing binnen en buiten Koraal.

 pamela storms